Sylabusy

Sylabus dla przedmiotu Chemia Analityczna dla I r. Chemii (doc, 62 KB)Sylabus dla przedmiotu Chemia Analityczna z Elementami Bioanalizy dla I r. Chemii Medycznej (doc, 63 KB)Sylabus dla przedmiotu Chemia Analityczna z Elementami Bioanalizy dla I r. Chemii i Toksykologii Sądowej (doc, 63 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Analiza chemiczna środowiska i materiałów' dla I r. (semestr letni) (doc, 58 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Wybrane specjalne techniki w analizie chemicznej' dla I r. (semestr letni) (doc, 63 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Analiza rud i stopów metali' dla II r. (semestr zimowy) (doc, 58 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Analiza minerałów' dla II r. (semestr zimowy) (doc, 57 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Podstawy chromatografii' dla III r. (semestr zimowy) (doc, 60 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Analiza związkow organicznych' dla III r. (semestr zimowy) (doc, 68 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Analiza śladowa' dla III r. (semestr zimowy) (doc, 65 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Matematyczna interpretacja danych doświadczalnych' dla III r. (semestr letni) (doc, 57 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Podstawy chemometrii' dla III r. (semestr letni) (doc, 55 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Podstawy diagnostyki laboratoryjnej' dla III r. (semestr letni) (doc, 70 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Analiza zanieczyszczeń środowiska' dla III r. (semestr zimowy) (doc, 76 KB)Sylabus dla przedmiotu do wyboru 'Chemia II (chemia analityczna)' dla I r. Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska (semestr letni) (doc, 63 KB)