Zakład Chemii Analitycznej

The Analytical Chemistry Group

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Faculty of Chemistry, University of Wrocław, Poland


Pracownicy/Staff:
   prof. Jacek Gliński
   prof. Mirosław Karbowiak
   prof. Anna Mondry
   dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska
   dr hab. Grażyna Oczko
   dr hab. Jerzy Sokolnicki
   dr hab. Bogumiła Żurowska
   dr Andrzej Burakowski
   dr Joanna Cybińska
   dr Małgorzata Guzik
   dr Małgorzata Puchalska

Informacje bieżące/News

Regulamin studenckiej pracowni chemii analitycznej - plik Worda
Regulations of the student laboratory of analytical chemistry - in English, Word file
Sylabus dla przedmiotu Chemia Analityczna (nowy program) wraz z zasadami zdawania egzaminu z tego przedmiotu dla I r. Chemii - plik Worda
Sylabus dla przedmiotu do wyboru "Analiza chemiczna środowiska i materiałów" dla I r. Chemii Ogólnej i Informatyki Chemicznej (semestr letni) - plik Worda
Sylabus dla przedmiotu do wyboru "Wybrane specjalne techniki w analizie chemicznej" dla I r. Chemii Ogólnej i Informatyki Chemicznej (semestr letni) - plik Worda
Sylabus dla przedmiotu do wyboru "Chemia II (chemia analityczna)" dla I r. Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska (semestr letni) - plik Worda
Wymagania (zakres materiału) dla 1. roku chemii na kolokwia z laboratorium chemii analitycznej, a także na egzamin - plik Worda
Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych z chemii analitycznej sem. letni 2015 - plik Worda
Warunki zaliczenia przedmiotu Chemia Analityczna (1. rok chemii, wykładowca dr hab. Grażyna Oczko) - plik Worda

Pliki do pobrania przez studentów/Files to be downloaded by students

Chemia analityczna laboratorium, wszystkie specjalności

Instructions for laboratory exercises and various useful files - also for Erasmus students - in preparation
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii analitycznej (rdzeń - dla I. roku chemii oraz PDW "Analiza chemiczna środowiska i materiałów" oraz "Wybrane specjalne techniki w chemii analitycznej"); ich wersje angielskie są wyżej
Instrukcje i fotografie mikroskopowe do ćwiczeń z analizy mikrokrystalicznej - plik Worda
Instrukcje (rozszerzone - dla zaawansowanych) do ćwiczeń z analizy kroplowej - plik Worda

Chemia analityczna konwersatorium, wszystkie specjalności

Przykładowe zadania z elementów statystyki oraz obliczania i przeliczania stężeń
Przykładowe zadania z równowag kwas-zasada
Przykładowe zadania z równowag heterogenicznych (il. rozp.)
Przykładowe zadania z równowag redox
Przykładowe zadania z równowag tworzenia kompleksów

Różne użyteczne pliki

Zestawienie szkła i przyrządów stosowanych w laboratorium analitycznym: fotografie i nazwy (po polsku i po angielsku) - plik PDF
Tabela (Excel) - Stałe dysocjacji kwasowej
Tabela (Excel) - Iloczyny rozpuszczalności
Tabela (Excel) - Stałe trwałości kompleksów
Tabela (Excel) - Potencjały standardowe połówkowych reakcji redox
Arkusz Excel - obliczanie krzywych miareczkowania kwasów 1-, 2- i 3-protonowych wraz z 1. i 2. pochodną
Zestawienie instrumentalnych metod analizy - ich wady i zalety (po polsku)
Międzynarodowe Tabele Alkoholometryczne