Strona Internetowa Zakładu Chemii Analitycznej

Zakład Chemii Analitycznej

The Analytical Chemistry Group

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Faculty of Chemistry, University of Wrocław, Poland


Pracownicy/Staff:
   prof. Jacek Gliński
   prof. Mirosław Karbowiak
   prof. Anna Mondry
   dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska
   dr hab. Małgorzata Guzik
   dr hab. Grażyna Oczko
   dr hab. Jerzy Sokolnicki
   dr Andrzej Burakowski
   dr Joanna Cybińska
   dr Sylwia Jaros
   dr Magdalena Rok
   dr Małgorzata Puchalska

Informacje bieżące/News

Pliki do pobrania przez studentów/Files to be downloaded by students

Chemia analityczna laboratorium, wszystkie specjalności

Instructions for laboratory exercises and various useful files - also for Erasmus students

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii analitycznej (rdzeń - dla I. roku wszystkich kierunków oraz PDW "Analiza chemiczna środowiska i materiałów" oraz "Wybrane specjalne techniki w chemii analitycznej"); ich wersje angielskie są wyżej

Instrukcje i fotografie mikroskopowe do ćwiczeń z analizy mikrokrystalicznej - plik Worda

Instrukcje (rozszerzone - dla zaawansowanych) do ćwiczeń z analizy kroplowej - plik Worda


Chemia analityczna konwersatorium, wszystkie specjalności

Przykładowe zadania z elementów statystyki oraz obliczania i przeliczania stężeń

Przykładowe zadania z równowag kwas-zasada

Przykładowe zadania z równowag heterogenicznych (il. rozp.)

Przykładowe zadania z równowag redox

Przykładowe zadania z równowag tworzenia kompleksów

Przykładowe zadania rachunkowe (w jęz. angielskim, z rozwiązaniami) / Examples of computational exercises (in English, with solutions) - plik Worda/Word file


Różne użyteczne pliki

Zestawienie szkła i przyrządów stosowanych w laboratorium analitycznym: fotografie i nazwy (po polsku i po angielsku) - plik PDF

Tabela (Excel) - Stałe dysocjacji kwasowej

Tabela (Excel) - Iloczyny rozpuszczalności

Tabela (Excel) - Stałe trwałości kompleksów

Tabela (Excel) - Potencjały standardowe połówkowych reakcji redox

Arkusz Excel - obliczanie krzywych miareczkowania kwasów 1-, 2- i 3-protonowych wraz z 1. i 2. pochodną

Zestawienie instrumentalnych metod analizy - ich wady i zalety (po polsku)

Międzynarodowe Tabele Alkoholometryczne