Zakład Chemii Analitycznej

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu "Chemia analityczna" (przedmiot rdzeniowy, 1. rok kierunku Chemia, semestr letni)

Klasyczna analiza jakościowa. 1A. Podział kationów na grupy analityczne. Reakcje identyfikacji – reakcje strącania
Klasyczna analiza jakościowa. 1B. Reakcje identyfikacji – reakcje kompleksowania, reakcje utleniania – redukcji
Klasyczna analiza jakościowa. 2. Analiza kroplowa
Klasyczna analiza jakościowa. 3. Analiza mikrokrystaliczna
Klasyczna analiza jakościowa. 4A. Analiza kontrolna - rozdział mieszaniny kationów I i II grupy analitycznej
Klasyczna analiza jakościowa. 4B. Analiza kontrolna - rozdział mieszaniny kationów III, IV i V grupy analitycznej
Klasyczna analiza jakościowa. 5A. Badania wstępne anionów i reakcje identyfikacji anionów
Klasyczna analiza jakościowa. 5B. Analiza kontrolna jonów niemetalicznych – anionów
Klasyczna analiza jakościowa. 6. Analiza kontrolna prostych substancji stałych
7. Przygotowanie i ustalenie miana roztworu NaOH
8. Oznaczanie H3PO4 metodą miareczkowania objętościowego
9. Analiza wagowa – Oznaczanie niklu w postaci dimetyloglioksymianu Ni(II)
10A. Przygotowywanie mianowanych roztworów z fiksanalu (KMnO4, Na2S2O3)
10B. Redoksymetria – Manganometryczne oznaczanie żelaza
11. Redoksymetria – Jodometryczne oznaczanie Cu(II)
12-13. Analiza strąceniowa - Argentometryczne oznaczanie chlorków. Porównanie metod Mohra i Volharda
14. Kompleksonometryczne oznaczanie wapnia i magnezu obok siebie

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z PDW 1 i 2 ("Analiza chemiczna środowiska i materiałów" oraz "Wybrane specjalne techniki w analizie chemicznej")

15. Oznaczanie H3PO4 lub kwasu cytrynowego metodą miareczkowania objętościowego oraz pehametrycznego
16. Objętościowa analiza ilościowa z konduktometryczną detekcją punktu końcowego
17. Elektrograwimetryczne oznaczanie miedzi w stopach
18. Ekstrakcyjno-wagowe oznaczanie zawartości tłuszczu surowego w produktach spożywczych
19. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego w napojach alkoholowych metodą densytometryczną
20. Chromatografia cienkowarstwowa wskaźników kwasowo-zasadowych
21. Kolorymetryczne oznaczanie Fe(III) przy użyciu 1,10-fenantroliny lub fosforu za pomocą błękitu molibdenowego
22. Mineralizacja mikrofalowa próbek organicznych i oznaczanie Zn lub Fe metodą ICP-AES
23. Turbidymetria – Oznaczanie siarczanów i chlorków w naturalnych wodach powierzchniowych
24. Spektrofotometryczne badanie barwników roślinnych. Kolory
25. Miareczkowanie kwasu askorbinowego w tabletkach
26. Oznaczanie NaCl na jonitach
27. Kompleksonometryczne oznaczanie Ca i Mg w minerałach obok siebie

Wstecz do strony Zakładu Chemii Analitycznej